02 Nisan 2007

ADALAR POSTASI-1: adalar postası...

ADALAR POSTASI / 1 Nisan 2005


29 Nisan 1905
İkdam

ADALAR POSTASI
İstanbul Şeref-sâdır olan irade-i lutf-âde-i cenab-ı mülûkane mucib-i âlisince adalarla vukua gelmekte olan münakalâtın Haydarpaşa-Maltepe hattından istifade edilerek tezyidi için İdare-i Mahsûsa ile Anadolu Şimendifer Kumpanyası arasında bir suret-i tesviye husule gelmiştir. Bu suret-i tesviyeye göre Köprü'den Adalar'a ve Adalar'dan Köprü'ye giden yolcular günde altı seferi şimendifer vasıtasıyla icra edebileceklerdir. Bu sayede Adalar'da bulunan sayfiye-nişinler sabah saat on iki raddelerinde Köprü'ye vasıl olarak akşam saat bire yakın Köprü'den azimet edebileceklerdir. İdare-i Mahsûsa'nın ve
Anadolu Şimendifer Kumpanyası'nın ahaliye böyle bir suhûlet göstermelerine zaten çoktan beri intizar edilmekte idi.
.................
(Hazırlayan: Emel Seyhan)., Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay, Toplumsal Tarih 136 (Nisan 2005)110.